ชื่อและเครื่องหมาย

ภาษาไทย “ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย” อ่านว่า “ชมรม โชป้า แอนด์ ชายด์ป้า เกม ประเทศไทย” หมายถึง ชมรมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย

ภาษาอังกฤษ “Thai ChOPA & ChiPA Game Society”

ตราสัญลักษณ์ของชมรม เป็นภาพคน 3 คน กำลังกางแขนกางขา หมายถึง “ทำกิจกรรมทางกาย” สีเหลืองถือคบเพลิง หมายถึง “โค้ช” สีฟ้าหมายถึง “เด็ก ChOPA” สีเขียวหมายถึง “เด็ก ChiPA” สีน้ำเงินมีลายที่อยู่รอบตัวเด็กๆ หมายถึง “สถานที่สำหรับทำกิจกรรมทางกายบนบก” ส่วนสีน้ำเงินเรียบหมายถึง “สถานที่สำหรับทำกิจกรรมทางกายในน้ำ” สีขาว หมายถึง “ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม” ขอบชั้นนอก สีเหลืองมีอักษร “ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย” อยู่ในส่วนครึ่งล่าง สะท้อนความหมาย “ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กไทยทุกเพศทุกวัย ทำกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะร่วมกันด้วยความสนุกสนานทั้งบนบกและในน้ำ ภายใต้การดูแลของโค้ชที่มีความรู้ความสามารถ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

Chopachipagame.org

 

Loading...